Hrvatski

Važne informacije o VEEV uređajima

 

 

U PMI asortimanu postoje različiti kvalitetni, znanstveno utemeljeni bezdimni proizvodi koji su puno bolji odabir od nastavka pušenja. Naša je vizija da PMI bezdimni proizvodi jednoga dana zamijene cigarete.

Pušenje cigareta uzrokuje teške bolesti i izaziva ovisnost. Nesumnjivo najbolja odluka za bilo kojeg pušača jest da u potpunosti prestane koristiti duhan i nikotin.

PMI bezdimni proizvodi namijenjeni su punoljetnim osobama koje bi inače nastavile pušiti ili koristiti druge nikotinske proizvode.

PMI bezdimni proizvodi nisu namijenjeni osobama koje ranije nisu koristile duhanske ili nikotinske proizvode ili koje su prestale koristiti duhanske i nikotinske proizvode. PMI bezdimni proizvodi nisu alternativa prestanku pušenja i nisu zamišljeni kao pomoć pri prestanku pušenja.

Maloljetnici ne smiju koristiti duhan ili nikotin u bilo kojem obliku. Molimo vas pročitajte više o Dobrim konverzijskim praksama vezanim za PMI bezdimne proizvode ovdje.

 

SIGURNOSNA UPOZORENJA I UPUTE VEEV NOW

 

MOLIMO PROČITAJTE SVE UPUTE I PODATKE O SIGURNOSTI PRIJE KORIŠTENJA KAKO BISTE IZBJEGLI OZLJEDE.

Upute i podatci o sigurnosti ne mogu obuhvatiti sve moguće uvjete koji se mogu pojaviti, a korisnici trebaju postupati oprezno i pažljivo.

Sačuvajte ove upute i podatke o sigurnosti  kako biste ih u budućnosti mogli pogledati s obzirom da sadrže važne informacije. 

Ove upute i podatke o sigurnosti  primjenjuju se na VEEV NOW™ uređaj. 

 Posjetite www.veev-vape.com za ažuriranja ovih Sigurnosnih upozorenja i uputa.

PREDVIĐENI KORISNICI

 • VEEV NOW namijenjen je isključivo punoljetnim osobama.
 • VEEV NOW namijenjen je punoljetnim osobama koje bi inače nastavile pušiti ili koristiti druge nikotinske proizvode. 
 • Djeca i adolescenti ni u kojim okolnostima ne smiju koristiti VEEV NOW
 • Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe kojima nedostaje iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute za korištenje proizvoda na siguran način i ako shvaćaju uključene rizike.

NIKOTIN

 

 • VEEV NOW sadržava nikotin koji izaziva ovisnost.
 • VEEV NOW nije bez rizika. Najbolji način smanjivanja zdravstvenih rizika povezanih s nikotinom je potpuni prestanak korištenja nikotina.
 • Neki korisnici mogu osjetiti nuspojave koje uključuju: bol u abdomenu, kašalj, vrtoglavicu, suha usta, glavobolju, slabost, začepljen nos, mučninu, iritaciju usta, iritaciju grla i povraćanje.
 • Proizvodi koji sadržavaju nikotin ne bi trebale koristiti osobe koje boluju od srčanih bolesti ili kod kojih postoji rizik od razvitka srčanih bolesti, koje boluju od dijabetesa, epilepsije ili imaju napadaje.
 • Proizvodi koji sadrže nikotin ne bi se trebali koristiti za vrijeme trudnoće ili dojenja. Ako ste trudni, dojite ili mislite da biste mogli biti trudni, trebali biste u potpunosti prestati koristiti nikotin.
 • Prestanak pušenja ili prelazak na VEEV NOW ili druge proizvode koje sadrže nikotin može zahtijevati prilagodbu doziranja određenih lijekova (npr. teofilin, klozapin, ropinirol). 
 • Ako imate pitanja o tome biste li smjeli koristiti VEEV NOW uređaj s obzirom na postojeće zdravstveno stanje, posavjetujte se sa zdravstvenim stručnjakom.

 

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

 OPASNOST OD GUŠENJA I GUTANJA

 •  VEEV NOW uvijek držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

 

 • OPASNOST OD GUŠENJA — VEEV NOW sadržava male dijelove.
 • OPASNOST OD GUTANJA
  • U slučaju gutanja uređaja VEEV NOW ili njegovih dijelova (uključujući gornju silikonsku kapicu) odmah potražite liječničku pomoć.
  • U slučaju gutanja e-tekućine isperite usta i potražite liječničku pomoć.

 

ELEKTRONIČKE OPASNOSTI I OPASNOSTI POVEZANE S BATERIJOM

Elektronički rizici 

Ako se ne pridržavate ovih uputa i podataka o sigurnosti, može nastati požar, eksplozija, strujni udar, ozljeda ili oštećenje proizvoda ili drugih predmeta:

 • Samo predviđeni korisnici smiju koristiti VEEV NOW uređaj.
 • Ne koristite VEEV NOW na mjestima gdje je zabranjeno koristiti elektroničke uređaje.
 • Ne koristite VEEV NOW ako je oštećen, neovlašteno izmijenjen ili razbijen.
 • Ne koristite VEEV NOW ako izgleda da je došlo do curenja iz baterije.
 • Nemojte koristiti ili čuvati VEEV NOW uređaj na mjestima s visokom temperaturom (npr. u automobilu ljeti ili u blizini izvora topline poput radijatora, štednjaka, kamina i sl.).
 • Ne koristite VEEV NOW uređaj na mjestima na kojima se nalaze zapaljivi materijali, tekućine i plinovi.
 • VEEV NOW ne smije biti izložen nikakvoj tekućini. Ne dodirujte uređaj ako se smoči ili bude uronjen u bilo koju tekućinu. 
 • Ne čistite uređaj sredstvima za čišćenje.
 • Ne čistite uređaj ako je uključen.
 • Ne odlažite VEEV NOW s ostalim kućanskim otpadom kako ne bi došao u dodir s vodom i/ili drugom tekućinom.
 • Ne dodirujte VEEV NOW uređaj ako se pregrije, iskri, dimi ili zapali. 
 • Oprezno rukujte. Pazite da vam VEEV NOW ne padne i ne izlažite ga udarcima.
 • Proizvod ne sadržava dijelove koje korisnik sam može popraviti. Ne pokušavajte otvarati, mijenjati, servisirati, rastavljati ili popravljati bilo koji dio VEEV NOW uređaja ili mijenjati bilo koji njegov dio ili bateriju. 
 • Ne koristite proizvod ako je izložen prekomjernoj hladnoći, toplini ili vlazi.
 • Uređaj koristite samo na temperaturama između 0 °C i 40 °C. 

 

 

Rizici povezani s baterijom

VEEV NOW napajaju zatvorene litij-ionske (Li-ion) baterije. U normalnim uvjetima korištenja baterija je zatvorena. Ako primijetite da tekućina iz baterije curi, poduzmite sljedeće mjere opreza:

 • Ako progutate tekućinu koja curi iz baterije, odmah potražite liječničku pomoć. Ne izazivajte povraćanje i ne gutajte hranu ili piće.
 • Ako udahnete pare iz baterije koja curi, izađite na svjež zrak i potražite liječničku pomoć.
 • Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s kožom, operite zahvaćeno područje i ne dodirujte oči. 
 • Ako tekućina koja curi iz baterije dođe u doticaj s očima, odmah ih isperite tekućom vodom u trajanju od barem 15 minuta i odmah potražite liječničku pomoć.

 

RIZICI OD IRITACIJE

Izbjegavajte dodir e-tekućine s kožom i očima. U slučaju:

 • Dodira s kožom: odmah isperite vodom i sapunom.
 • Dodira s očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
 • Kontaminirane odjeće: oprati prije ponovne upotrebe.

 

 RIZICI OD ALERGIJSKIH REAKCIJA

 • Korištenje VEEV NOW uređaja može prouzročiti alergijsku reakciju poput oticanja lica, usana, jezika, desni, grla i tijela, kao i poteškoće u disanju ili hroptanje. 
 • Prestanite koristiti VEEV NOW i odmah potražite liječničku pomoć ako ste iskusili bilo koji od navedenih simptoma jer oni mogu značiti ozbiljnu alergijsku reakciju. 

 

UPOTREBA I ČUVANJE   

 • Čuvajte na mjestu izvan dohvata djece.
 • Čuvati na suhom i čistom mjestu na sobnoj temperaturi.
 • VEEV NOW namijenjen je za jednokratnu upotrebu i ne smije se ponovno koristiti.
 • Nemojte mijenjati niti pokušavati dopuniti VEEV NOW ni na koji način niti dodavati tvari u VEEV NOW. To može prouzročiti ozljedu.
 • Odmah iskoristite VEEV NOW nakon kupnje/vađenja iz izvornog pakiranja.
 • Tijekom upotrebe, čuvanja ili raspakiravanja VEEV NOW uređaja mogu se pojaviti kapljice ili tragovi tekućine. Ako na VEEV NOW uređaju uočite kapljice ili tragove tekućine bez tragova curenja, oprezno i temeljito suhom krpom obrišite ostatke tekućine prije korištenja (uključujući usnik i kontakte). Ne upotrebljavajte uređaj ako trenutačno curi ili ako se nakon čišćenja ponovno pojave kapljice ili tragovi tekućine.
 • Zbog rizika od istjecanja tekućine iz VEEV NOW uređaja kod promjena nadmorske visine ne preporučuje se letjeti s VEEV NOW uređajem koji je izvađen iz pakiranja ili djelomično iskorišten.

 

PRIJAVLJIVANJE ŠTETNIH DOGAĐAJA ILI NEZGODA

 • Ako osjetite bilo kakav neželjeni učinak na zdravlje prilikom korištenja VEEV NOW uređaja, posavjetujte se sa zdravstvenim stručnjakom.
 • Možete prijaviti bilo koji štetni događaj ili nezgodu izravno na besplatni broj korisničke podrške 0800 9153.
 • Za dodatne informacije posjetite www.veev-vape.com.

 

TEHNIČKI PODACI

 

VEEV NOW™

Model M0012

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija (280 mAh)

 

Jednokratni elektronički sustav za isporuku nikotina s baterijom

INFORMACIJE O ODLAGANJU UREĐAJA VEEV NOW

Vrijedi u cijeloj Europskoj uniji i EGP-u

Oznaka na proizvodu ili pakiranju označava da se ovaj proizvod i njegovi dijelovi (uključujući baterije) ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga vaša je odgovornost odlagati otpad tako da ga predate ovlaštenom sakupljaču električne i elektroničke opreme. Osim toga, iskorištene baterije mogu se besplatno vratiti na prodajnom mjestu. Odvojeno skupljanje i recikliranje otpada (uključujući baterije) u vrijeme odlaganja pomoći će očuvanju prirodnih resursa i omogućiti da se reciklira na način kojim se štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Odlaganje otpadne opreme s miješanim komunalnim otpadom (npr. spaljivanjem ili odlaganjem na odlagalištima) može negativno utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatne informacije o tome gdje možete odložiti otpad za recikliranje zatražite od lokalnoga gradskog ureda, lokalne službe za odlaganje kućanskog otpada ili na besplatnom broju korisničke podrške 0800 9153. Lokalni uvoznik proizvoda osigurat će financiranje obrade i recikliranja otpada vraćenog preko ovlaštenih skupljača u skladu s lokalnim zahtjevima.

UPUTE ZA UKLANJANJE BATERIJE (ZA ODLAGANJE I RECIKLIRANJE)

Potrošač ne smije ukloniti baterije. Na kraju radnog vijeka proizvoda samo subjekti ovlašteni za recikliranje smiju na siguran način ukloniti baterije slijedeći korake u nastavku.

VEEV NOW™ Model M0012: 

1. korak: Provjerite napon. Uređaj je prije rastavljanja potrebno potpuno isprazniti. 

2. korak: Umetnite odvijač na dnu uređaja između aluminijske cijevi i završnog poklopca pa izvucite držač baterije do pola sve do bijeloga silikonskog prstena. 

3. korak: Upotrijebite kliješta za rezanje jezičaka baterije.

4. korak: Umetnite odvijač na dnu između baterije i držača baterije. Podignite bateriju i izvadite je.

 

POTVRDA O USKLAĐENOSTI

Razvijeno i proizvedeno pod licencijom Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.

 

 

Pravno lice ovlašteno za primanje prigovora potrošača: Philip Morris Zagreb d.o.o., 0800 9153

 

© 2023 Copyright Philip Morris Products S.A.

 

Sigurnosna upozorenja i upute za VEEV NOW.pdf 

 

 

SIGURNOSNA UPOZORENJA I UPUTE VEEV

 

 

Duhan i nikotin

 

VEEV™ patrone sadrže nikotin koji izaziva ovisnost.

 

VEEV™ uređaj i VEEV™ patrone nisu bez rizika. Najbolji način smanjivanja zdravstvenih rizika povezanih s duhanom jest potpuni prestanak upotrebe duhana i nikotina.

 

Neki korisnici VEEV™ uređaja prijavili su pojavu boli u trbuhu, vrtoglavice od kašlja, suhih usta, glavobolje, malaksalosti, začepljenosti nosa, mučnine, nadraženosti usta i grla, povraćanja.

 

Proizvode koji sadrže nikotin ne bi trebale koristiti osobe koje boluju od ili u kojih postoji rizik od razvitka srčanih bolesti, koje boluju od dijabetesa, epilepsije ili imaju napadaje.

 

Proizvodi koji sadrže nikotin ne bi se trebali upotrebljavati za vrijeme trudnoće ili dojenja. Ako ste trudni, dojite ili mislite da biste mogli biti trudni, trebali biste u potpunosti prestati koristiti duhan i nikotin.

 

Prestanak pušenja ili prelazak na VEEV™ uređaj i VEEV™ patrone ili druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtijevati prilagodbu doziranja određenih lijekova (npr. teofilina, klozapina, ropinirola).

 

Ako imate pitanja o tome biste li smjeli upotrebljavati VEEV™ uređaj ili VEEV™ patrone s obzirom na postojeće zdravstveno stanje, posavjetujte se sa zdravstvenim stučnjakom.

 

 

Isključiva uporaba VEEV™ patrona

 

Kupujte VEEV™ uređaje i VEEV™ patrone isključivo na VEEV™ prodajno-servisnim mjestima ili kod drugih ovlaštenih prodavača.

 

VEEV™ uređaj upotrebljavajte isključivo s VEEV™ patronama. Nikada ne upotrebljavajte VEEV™ uređaj drugim patronama. To može izazvati nastanak ozljeda.

 

Nemojte preinačavati niti pokušati ponovo napuniti VEEV™ patrone ni na koji način i nemojte dodavati nikakve tvari u VEEV™ patrone. To može izazvati nastanak ozljeda.

 

Ne koristite uređaj ako vam se čini da je VEEV™ pod oštećen, slomljen, ispušta tekućinu ili izgleda kao da ga je netko prepravljao.

 

Prije upotrebe proizvoda korisnici trebaju u cijelosti pročitati Sigurnosna upozorenja i upute koja sadrže važne sigurnosne informacije o korištenju proizvoda.

 

Sigurnosna upozorenja i upute za VEEV™ uređaj

Sigurnosna upozorenja i upute za VEEV™ podove

 

 

 

Često postavljana pitanja

Je li korištenje VEEV™ uređaja sigurno ili bez rizika? Ne. Iako potpuni prelazak na korištenje VEEV™ uređaja predstavlja manji rizik za vaše zdravlje, VEEV™ uređaji nisu bez rizika i isporučuju nikotin koji stvara ovisnost. Ako ste zabrinuti zbog utjecaja pušenja na zdravlje, najbolja opcija je potpuno prestati koristiti duhan i nikotin. Međutim, potpuni prelazak na VEEV™ bolji je izbor od nastavka pušenja.